<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=267448967019753&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Savon Voima

Asiakasraportointia QlikView Extranetin avulla

Taustaa

Savon Voima Oyj on energiapalvelujen tuottaja ja myyjä, jonka visiona on olla energian ja informaation innovatiivinen yhdistäjä. Savon Voima on myös merkittävä työllistäjä Pohjois-Savossa. Sen palveluksessa työskentelee noin 180 energia-alan ammattilaista, joiden lisäksi työllistämme yhteistyökumppaneidemme henkilöstöä vuosittain noin 350 henkilötyövuoden edestä. 

Savon Voima on käyttänyt QlikView analytiikkasovelluksia jo lähes vuosikymmenen ajan vuodesta 2009 lähtien. Tällä hetkellä sisäisessä raportoinnissa hyödynnetään noin 30 lähdejärjestelmää sekä useita ulkoisia tietolähteitä. QlikView palvelee niin asiakaspalvelua, liiketoimintoja kuin yrityksen johtoa.

qlikview-teollisuus-varasto.jpg

Tarve

Savon Voiman kotitalousasiakkaita hyvin palveleva raportointi ei ole riittävän monipuolista suurille yritysasiakkaille, sillä he tarvitsevat useampia tietolähteitä hyödyntäviä räätälöidympiä raportteja.

Koska sisäinen raportointi on hoitunut hyvin QlikView -ratkaisulla, niin ajatus mahdollisuudesta hyödyntää QlikView -ratkaisua myös yritysasiakkaiden palvelussa nousi esille. Palvelu toteutettiin QlikView extranet-ratkaisulla.

  

Ratkaisu

Ratkaisu toteutettiin siten, että yritysasiakas näkee kaikki energia-asiansa yhdestä paikasta mahdollisimman monipuolisesti ja dynaamisessa muodossa. QlikView-sovelluksesta näkee omien kulutus-, laskutus- ja sopimustietojen lisäksi muun muassa sähkön markkinatiedot.

Savon Voiman tavoitteena on tarjota asiakkailleen jatkossakin Suomen parasta energiaraportointia QlikView -ratkaisun avulla. Se mahdollistaa raportoinnin jatkuvan kehityksen asiakkaiden tarpeet ja toiveet huomioiden.

Parasta on, että aiemmin sisäisessä raportoinnissa käytettyä jalostettua tietoa saadaan palvelemaan nyt myös asiakkaiden tarpeita. Tämä on ensiaskel kohti Savon Voiman visiota olla energian ja informaation innovatiivinen yhdistäjä.

  • Matti Vartianen, BI-järjestelmä- ja –kehitysvastaava

Saavutetut hyödyt tiivistettyinä

  • Extranet-palvelun kehitystyössä hyödynnettiin aiemmin sisäiseen käyttöön tehtyjä QlikView-sovelluksia

  • QlikView mahdollistaa usean tietolähteen yhdistämisen samaan raporttiin

  • Asiakkaat pääsevät nyt hyötymään sisäiseen raportointiin jalostetusta tiedosta

  • Savon Voima pystyy kehittämään paremmin raportteja asiakkaiden tarpeita ja toiveita kuunnellen

Haluatko tietää lisää?


Ota yhteyttä